SAINS MENENGAH RENDAH

 TINGKATAN 1

 Soalan Ujian Berkala Satu 2012
http://www.scribd.com/doc/88062540/Ujian-Bk-1-scTing-1-2012?secret_password=1jsya7sfzitqs21lpfd4

PBS SAINS

Borang PBS
http://www.scribd.com/doc/96904624?secret_password=kxuacfm7l050e05jze1

Instrumen Contoh PBS
http://www.scribd.com/doc/96905745?secret_password=noxrda523r04d3x4a8v

Soalan PBS

Set 1
http://www.scribd.com/doc/96905968?s 

Set 2
Topik 3 B6
 http://www.scribd.com/doc/96906122?secret_password=1mnwcp45axeyrmnm8fkg

Set 3
Topik 3 SC Form 1
http://www.scribd.com/doc/96906349?se 

Set 4
Topik 4 PBS
http://www.scribd.com/doc/96906476?secret_password=n0fg08hag9nniogftu0

Set 5
Topik 5.5 B6 PBS
http://www.scribd.com/doc/96906614?secret_password=17ss1hpk2li1xlzi3738 
PBS TINGKATAN 2

Analisa DSP Ting. 2 

Analisis 

Pemetaan Sains Ting. 2 

Senarai Semak Evidens 

Senarai Semak Evidens 2013

SOALAN PBS TINGKATAN 2

Bab 1 

Bab 1 Dunia Melalui Deria Kita 

Bab 2 

Bab 3 

Bab 4 

Bab 4 (B3D10E2) 

Bab 4 (B3D11E1) 

Bab 4 (B3D12E1) 

Bab 4 (B5D3E1) 

Skema B3D10E2 

Skema B3D11E1 

Skema B3D12E1 

Skema B5D3E1 

Bab 5 ( B1D2E1) 

Bab 5 ( B3D15E1 ) 
 
Bab 5 (B3D16E2) 

Bab 5 (B3D16E3) - Aras Tinggi - 

Bab 5 ( B3D16E3) - Aras rendah - 

Bab 5 (B3D18E1) 

Bab 5 (B4D12E1) 

Bab 5 (B4D13E1) 

 TINGKATAN 2

TAJUK 1: DUNIA MELALUI DERIA KITA

ORGAN DERIA

CAHAYA DAN PENGLIHATAN

BUNYI DAN PENDENGARAN

GERAK BALAS TUMBUHAN

TAJUK 2: MAKANAN DAN PEMAKANANLATIHAN
Tajuk 5: Air dan Larutan

TINGKATAN 3

Respiration power point

Respiration

Ujian Berkala 1 2011

Respirasi Sel

Tajuk 6: Mineral

Scheme of Work Science Form 3 2012

Yearly Plan Science form 3 2012

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SAINS TINGKATAN 3 ( KERTAS 2 )2012


SSNM SMK SERI KOTA
UJIAN BERKALA 1
SAINS , TINGKATAN 1
Nama : _______________________
Tingkatan : ________________
Arahan : Jawab SEMUA soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B. Nyatakan jawapan anda pada ruangan yang disediakan.
Bahagian A
1.      Antara yang berikut , yang manakah adalah tentang kajian sains ?
A.     Manusia                                       C. Penemuan dan ciptaan
B.     Fenomena alam                          D. Hidupan

2.      Antara yang berikut, yang manakah mewakili nilai prefis kilo ?
A, 10                                                   C. 1000
B.100                                                  D. 10 000
3.      Antara berikut , yang manakah fenomena semula jadi ?
A.     Pembinaan empangan               C. Penggunaan telefon bimbit
B.     Pertumbesaran bayi                   D. Penemuan ubat-ubatan baru

4.      Berikut adalah pasangan kuantiti  fizik dan unit S.I nya. Manakah antara yang berikut merupakan pasangan yang betul ?
A.     Panjang – sentimeter                 C. suhu – Kelvin
B.     Jisim – gram                                D. Masa – jam

5.      Antara berikut, yang manakah merupakan langkah langkah pertama dalam kaedah saintifik ?
A.     Mengawal pemboleh ubah         C. Membuat hipotesis
B.     Menulis laporan                           D. Mengenal pasti masalah

6.      Antara imbuhan  yang berikut , yang manakah menunjukkan nilai yang paling besar ?
A.     Mikro                                            C. Kilo
B.     Mega                                            D. Giga


7.      Antara yang berikut, yang manakah digunakan untuk mengukur larutan sebanyak 9.5 cm ³ dengan tepat ?
A.     Silinder penyukat                        C. Tabung uji
B.     Bikar                                             D. Buret

8.      Apakah unit S.I  bagi berat ?
A.     Paun                                             C. Kilogram
B.     Gram                                            D. Newton

9.      Diameter luar bagi sebuah botol ialah 5.0 mm dan diameter dalam ialah 4.5 mm. Berapakah ketebalan botol itu ?
A.     0.25 mm                                       C. 2.5 mm
B.     0.5 mm                                         D. 5.00 mm

10. Antara alat yang berikut, yang manakah digunakan untuk mengukur berat objek ?
A.     Neraca tuas                                 C. Neraca mampatan
B.     Neraca alur                                  D. Neraca elektronik

11. Rajah 1 menunjukkan sehelai daun.
Rajah 1
            Antara yang berikut , yang manakah boleh digunakan untuk menentukan luas  
           daun itu ?
A.     Alat pengukur peta                      C. Neraca tuas
B.     Angkup luar                                  D. Kertas graf

12. Rajah 2 menunjukkan kedudukan mata apabila mengambil bacaan bagi panjang sebatang rod kaca.
Rajah 2
            Antara kedudukan mata yang ditunjukkan di atas, yang manakah betul ?
A.     P                                                   C. R
B.     Q                                                   D. S

13. Seseorang yang terlatih dalam bidang perubatan dan dadah ialah
A.     Jururawat                                     C. Arkitek
B.     Ahli farmasi                                  D. Ahli fizik

14. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur arus elektrik ?
A.     Termometer                                 C. Ammeter
B.     Ohmeter                                       D. Voltmeter

15. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen ayunan bandul ringkas.
                                                               
Rajah 3
           Masa untuk 20 ayunan lengkap ialah 40 saat. Hitung tempoh , dalam saat , bagi 
           satu ayunan lengkap.
A.     0.5                                                 C. 1.5
B.     1.0                                                 D. 2.0

16. Antara berikut, penukaran yang manakah betul ?
A.     5 km = 5000 m                            C. 1 jam = 60 saat
B.     8 kg = 800 g                                D. 2 cm = 200 m

17. Jisim objek X ialah 30 kg di Bumi. Berapakah jisim objek itu di Bulan ?
A.     5 kg                                               C. 30 kg
B.     60 kg                                            D. 180 kg

18. Antara berikut, yang manakah Bukan unit untuk panjang ?
A.     Ela                                                            C. Rantai
B.     Kaki                                              D. Gram19. Rajah 4 menunjukkan surihan bagi sehelai daun .

                                
                                                Rajah 4
           Anggarkan luas , bagi daun itu.
A.     29 cm²                                          C. 32 cm²
B.     30 cm²                                          D. 35 cm²

20. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang jisim ?
A.     Jisim suatu objek dipengaruhi oleh daya gravity
B.     Jisim adalah kuantiti jirim di dalam suatu objek
C.    Neraca spring Newton digunakan untuk mengukur jisim
D.    Unit SI bagi jisim adalah Newton

Jawapan :
                       
1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20


Disediakan oleh,                               Disemak oleh,                       Disahkan oleh,

__________________                    _________________          ___________________
( En Khoo Swee Seng)                    Ketua Panitia Sains              Ketua Bidang
                                          Menengah Rendah               Sains dan Matematik

Bahagian B2. Rajah 2 menunjukkan tiga jenis alat pengukuran untuk mengukur isipadu cecair.
                                               
                                                                        Rajah 2
(a)   Namakan P , Q dan R.
P  :  ____________________________
Q  :  ____________________________
R  :  ____________________________                   ( 3 markah)
(b)   Antara P , Q dan R , yang manakah menyukat isipadu cecair tetap seperti 25 ml.

________________________________                 (1 markah)

(c)   Antara P , Q dan R , yang manakah paling sesuai digunakan jika anda ingin menyukat cecair sebanyak 18.6 cm³ ?
________________________________                 (1 markah)
3. Rajah 3 menunjukkan susunan radas untuk satu eksperimen.
                                               
                                                            Rajah 3
(a)   Nyatakan pemboleh ubah bagi eksperimen imi
i.                    Pemboleh ubah dimanipulasikan    : _________________________

ii.                  Pemboleh ubah bergerak balas      : __________________________

iii.                Pemmboleh ubah dimalarkan         : __________________________

(3markah)
(b)   Jika masa yang diambil untuk 20 ayunan ialah 18.2 s , kirakan masa untuk satu ayunan.
____________________________________________________________
                                                                                                            (2 markah)
(c)   Terangkan bagaimana panjang bandul mempengaruhi tempoh ayunan.
____________________________________________________________
_______________________________________________ (1 markah)

4.(a)  Jadual 1 menunjukkan lima kuantiti fizik dan unit SI serta simbol yang sepadan.  
         Lengkap jadual berikut           
Kuantiti fizik
Unit SI
Simbol
a.      Panjang
meter

b.      Jisim


c.      Suhu

K
d.      Masa


e.      Arus elektrik


                                                                                                                        (8 markah)
(b) Nyatakan alat yang sesuai untuk melakukan pengukuran berikut :
       i.        Panjang garis lurus  - _______________________
      ii.        Panjang garisan lengkung - __________________ dan ________________
iii.          Diameter luar bikar - _____________________ dan ___________________                               
                                                                                                           (5 markah)                                                                  http://www.scribd.com/doc/99411495/Tajuk-5-Air-Dan-Larutan?secret_password=kiops68s8ig84uowm5chttp://www.scribd.com/doc/99411495/Tajuk-5-Air-Dan-Larutan?secret_password=kiops68s8ig84uowm5chttp://www.scribd.com/doc/100123821?secret_password=cdvck0pwun1rm0pkzz

No comments:

Post a Comment